Historie fakulty


Fakulta informačních technologií VUT v Brně byla založena 1.1.2002 na základě Ústavu informatiky a výpočetní techniky FEI VUT v Brně. Ústav informatiky a výpočetní techniky (ÚIVT) pod dřívějším názvem Katedra samočinných počítačů byl založen na Fakultě elektrotechnické VUT v roce 1964. V roce 1990 byla katedra přejmenována na Katedru informatiky a výpočetní techniky a v roce 1992 na Ústav informatiky a výpočetní techniky. Další vývoj ústavu souvisel s dynamicky se rozvíjející oblastí výpočetní techniky a jejími aplikacemi, souhrnně nazývanými informatikou. Rostoucí požadavky na odborníky v této oblasti určovaly rozsah a zaměření výuky, výzkumných úkolů i společných projektů, a také ovlivňovaly růst počtu studentů a pracovníků ústavu. Rostoucí role výuky informatiky na fakultě vedla v roce 1993 k reorganizaci fakulty na Fakultu elektrotechniky a informatiky (FEI) a oddělení studijních plánů studia informatiky již po 1. společném semestru studia.

Koncem tisíciletí přerostla role ústavu a podíl informatiky na výuce fakulty organizační, technické i finanční limity ústavu a byla zahájena transformace ústavu na novou fakultu. Současně s tím byla zahájena příprava nových studijních programů: tříletého bakalářského programu a navazujícího dvouletého magisterského programu. Tyto nové studijní programy byly úspěšně akreditovány v roce 2001 a k 1.1.2002 vznikla Fakulta informačních technologií (FIT) VUT v Brně. Zbylá část FEI byla přejmenována na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT).

Ústav informatiky a výpočetní techniky určoval náplň a profilové předměty studijního oboru Samočinné počítače, později od roku 1973 oboru Elektronické počítače, od roku 1990 oboru Informatika a výpočetní technika a konečně od roku 1999 oboru Výpočetní technika a informatika. V současné době zajišťuje ústav výchovu odborníků s kvalifikací bakalář a inženýr v oboru Výpočetní technika a informatika a doktorů ve vědním oboru Kybernetika a informatika (od roku 2002 Informační technologie). Ústav informatiky a výpočetní techniky se rovněž podílí na výuce předmětů z oblasti informatiky a výpočetní techniky v studijních oborech FEKT. Vedle výchovy odborníků s potřebnými znalostmi technických i programových prostředků se učitelé ústavu účastní řešení vědeckovýzkumných projektů základního i aplikovaného výzkumu.

Vedoucí ústavu SAPO/ÚIVT FE/FEI VUT

1964-1990 prof. Ing. Jan Blatný, DrSc.
1990-1997 prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc.
1997-2001 prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

Vedení FIT 2002 - 2007

děkan prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
proděkan pro tvůrčí činnost prof. RNDr. Milan Češka, CSc.
proděkan pro vnější vztahy prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc.
proděkan pro výstavbu a rozvoj Ing. Zdeněk Bouša
proděkan pro vzdělávací činnost doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc.
Ing. Miloš Eysselt, CSc.
vedoucí Ústavu informačních systémů doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.
vedoucí Ústavu inteligentních systémů doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
vedoucí Ústavu počítačové grafiky a multimédií doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík
vedoucí Ústavu počítačových systémů prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc.
doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (od 2005)
vedoucí Centra výpočetní techniky Ing. Petr Lampa

Vedení FIT 2008 - 2016

děkan doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.
proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
proděkan pro vnější vztahy prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík
proděkan pro výstavbu a rozvoj Ing. Zdeněk Bouša
proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu Ing. Bohuslav Křena, Ph.D.
proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu Ing. Richard Růžička, Ph.D.
vedoucí Ústavu informačních systémů doc. Dr. Ing. Dušan Kolář
vedoucí Ústavu inteligentních systémů doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
vedoucí Ústavu počítačové grafiky a multimédií doc. Dr. Ing. Jan Černocký
vedoucí Ústavu počítačových systémů doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc.
vedoucí Výzkumného centra informačních technologií prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
vedoucí Centra výpočetní techniky Ing. Petr Lampa

Vedení FIT 2016 -

děkan prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík
proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské studium (do 2018/2) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
proděkan pro vnější vztahy Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.
proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu (od 2018/4) Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.
proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu (do 2018/3)
proděkan pro efektivitu a administrativní záležitosti (od 2018/4)
Ing. Bohuslav Křena, Ph.D.
proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA
vedoucí Ústavu informačních systémů doc. Dr. Ing. Dušan Kolář
vedoucí Ústavu inteligentních systémů doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
vedoucí Ústavu počítačové grafiky a multimédií doc. Dr. Ing. Jan Černocký
vedoucí Ústavu počítačových systémů prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.
vedoucí Výzkumného centra informačních technologií prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
vedoucí Centra výpočetní techniky Ing. Petr Lampa

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47