O projektu ESF Klíčové aktivity Odkazy  
   

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů (dalšími jsou Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond a Finanční nástroj na podporu rybolovu). Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2004-2006 činí 456,98 mil. Eur.

ESF