RPS - Řízení projektů systémů založených na počítačích.

Datum poslední modifikace: 1.2.2006

Předmět Řízení projektů systémů založených na počítačích garantuje RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. Komunikace, dotazy, připomínky a stížnosti mi můžete posílat také emailem na kreslika@fit.vutbr.cz

subject (individuální ): RPS <co>

(týmová):RPS <název týmu> <co>Do
4.5.2006 uloží do IS každý vedoucí projektu za svůj tým výslednou tabulku, která bude obsahovat návrh hodnocení (až 12 bodů) každého člena týmu (i vedoucího projektu), jak dobře se zhostil zodpovědnosti za jemu příslušnou oblast a také návrh přidělení bodů (až 5 bodů), které přidělují vedoucí jednotlivých fází za dílčí úkoly na fázi. Hodnocení musí být projednáno v týmu (musí o tom existovat zápis). Všichni členové týmu musí být s hodnocením seznámeni (zajistí vedoucí projektu). Pokud výslednou tabulku nedodáte, nebude možné tuto část hodnocení v celkovém hodnocení projektu zohlednit.
Do
29.3.2006 vypracuje každý tým předběžný plán projektu a nechá si ho schválit všemi členy týmu a asistentem (musí o tom existovat zápis). Po schválení plánu projektu se bude tým plánem řídit. Definitivní plán projektu bude odevzdán do IS nebo zveřejněn na webových stránkách týmu (pokud si tým webové stránky vytvořil) do 5.4.. Vedoucí týmu oznámí asistentovi (Techet), kde je aktuální plán projektu dosažitelný, aby mohl asistent sledovat případně kontrolovat plnění plánu projektu.

Obecné


Projekty


Různé

Diagramy UML 2.0
Free software the Open Source Project Management tool

Byla zřízena News groups pro předmět RPS

Přečtěte si některé inovace v projektovém řízení.
Metoda kritického řetězu – silné a slabé stránky

PMI, IPMA - mezinárodní sdružení pro projektové řízení, česká národní organizace - SPŘ


RPS - Řízení projektů systémů založených na počítačích