Slajdy a další studijní materíály nejen k přednáškám.

Organizace demonstračních nebo numerických cvičení

Nevypočitatelnost zájmu studentů IFJ o nepovinná demonstrační cvičení vede na následující organizační opatření.

Cítí-li student potřebu cvičení, ať napíše na emailovou adresu ihandlir@fit.vutbr.cz s předmětem "IFJ Democviceni" a do emailu uvede, která látka mu není jasná.
V případě dostatečného zájmu bude vypsán odpovídající počet termínů demonstračních cvičení a umožněna registrace na tyto cvičení přes IS FIT (dle registrovaného zájmu mohou termíny přibývat i ubývat). Konec registrace na konkrétní cvičení bude cca dny před cvičením. Registrace je až na vážné důvody závazná a následná bezdůvodná neúčast na cvičení muže být brána jako neakademické chování a v masovém měřítku jako signál pro zrušení dalších demonstračních cvičení.
V případě malého zájmu budou poptávající studenti pozváni na konzultaci (individuální nebo v malé skupince).
Na demonstračním cvičení je dávána přednost zatím neprocvičené látce v rámci předchozích demonstračních cvičení.
Mimo demonstrační cvičení a vznesení dotazu na diskusním fóru předmětu IFJ jsou samozřejmě možné i osobní (nikoli elektronické) konzultace se členy pedagogického týmů IFJ

Podklady pro demonstrační cvičení

Následující dokumenty obsahují zadání úloh i řešení včetně postupu, takže jsou vodné i pro samostudium.
Název kapitoly Soubor pro tisk
1. Formální jazyky a operace nad nimi Ifj01-cvic.pdf
2. Regulární výrazy a konečné automaty Ifj02-cvic.pdf
3. Pumping lemma a uzávěrové vlastnosti Ifj03-cvic.pdf
4. Bezkontextové gramatiky a zásobníkové automaty Ifj04-cvic.pdf
5. Syntaktická analýza shora dolů Ifj05-cvic.pdf
6. Syntaktická analýza zdola nahoru Ifj06-cvic.pdf

Videozáznamy provedených demonstračních cvičení

Některé demonstrační cvičení byly zaznamenány a zpřístupněny všem studentům FIT. Hledáte-li další zdroj příkladů pro samostudium IFJ, tak zkuste sbírku příkladů do IFJ od Petra Zemka (viz Doplňující materiály).

Podklady pro řešení projektu

Materiály přesunuty do sekce Projekt, Obecné informace pro tvorbu interpretu.