Slajdy a další studijní materíály nejen k přednáškám.

Organizace demonstračních nebo numerických cvičení

Nevypočitatelnost zájmu studentů IFJ o nepovinná demonstrační cvičení vede na následující organizační opatření.

Cítí-li skupina studentů potřebu cvičení, ať napíší Z. Křivkovi s předmětem "IFJ Democviceni" a do emailu uvedou, která látka jim není jasná a o kolik se přibližně jedná studentů.
V případě dostatečného zájmu se pokusíme uspořádat demonstrační cvičení (starší demonstrační cvičení bývají ke stažení i pro aktuálně zapsané; viz níže).
Na demonstračním cvičení je dávána přednost zatím neprocvičené látce v rámci předchozích demonstračních cvičení.
Mimo demonstrační cvičení a vznesení dotazu na diskusním fóru předmětu IFJ jsou samozřejmě možné i osobní (nikoli elektronické) konzultace se členy pedagogického týmů IFJ

Podklady pro demonstrační cvičení

Následující dokumenty obsahují zadání úloh i řešení včetně postupu, takže jsou vodné i pro samostudium.
Název kapitoly Soubor pro tisk
1. Formální jazyky a operace nad nimi Ifj01-cvic.pdf
2. Regulární výrazy a konečné automaty Ifj02-cvic.pdf
3. Pumping lemma a uzávěrové vlastnosti Ifj03-cvic.pdf
4. Bezkontextové gramatiky a zásobníkové automaty Ifj04-cvic.pdf
5. Syntaktická analýza shora dolů Ifj05-cvic.pdf
6. Syntaktická analýza zdola nahoru Ifj06-cvic.pdf

Videozáznamy provedených demonstračních cvičení

Některé demonstrační cvičení byly zaznamenány a zpřístupněny všem studentům FIT. Hledáte-li další zdroj příkladů pro samostudium IFJ, tak zkuste sbírku příkladů do IFJ od Petra Zemka (viz Doplňující materiály).

Podklady pro řešení projektu

Materiály přesunuty do sekce Projekt, Obecné informace pro tvorbu interpretu.