Typografické konvence, vysvětlivky

[  Navigace  |  Ukázky kódu  ]

Navigace

V levé části těchto stránek se nachází menu pro rychlý výběr jednotlivých kapitol. V horní části menu se nacházejí šipky pro rychlejší navigaci, které vypadají takto:  <<<  ^^^  >>> . Tyto šipky jsou hypertextové odkazy s tímto významem:

 ^^^ 
Přesun na úvodní stránku.
 <<< 
Zpět na předcházející kapitolu.
 >>> 
Na následující kapitolu.

Ukázky kódu

V textu se nacházejí ukázky kódu a příklady spouštění programů z příkazového řádku. Pro rozlišení těchto případů jsou použity jiné barvy pozadí těchto ukázek. Takto vypadá ukázka kódu aplikace:

int main(void)
{
 printf("Ukázka kódu.\n");
 return 0;
}

Následující příklad ukazuje spouštění programu z příkazového řádku. Příkazový řádek začíná znakem dolaru ($). Tento znak má za úkol odlišit příkazový řádek od textu, který spuštěný příkaz vypíše na standardní výstup. Pokud si budete chtít vyzkoušet některý z příkazů, znak dolaru na příkazový řádek nepište. Řádky, které nejsou označeny dolarem obvykle znamenají standardní vstup nebo výstup programu.

Následující ukázka představuje spuštění příkazu ls s parametrem -l. Další řádky jsou pak výstupem tohoto příkazu.

$ ls -l
celkem 152
drwxr-xr-x  2 root root 4096 2009-01-20 13:42 bin
drwxr-xr-x  3 root root 4096 2009-02-04 10:37 boot
lrwxrwxrwx  1 root root  11 2008-10-04 17:25 cdrom -> media/cdrom
drwxr-xr-x 15 root root 14260 2009-02-08 16:39 dev
drwxr-xr-x 136 root root 12288 2009-02-08 16:39 etc
drwxr-xr-x  5 root root 4096 2008-10-04 17:36 home
lrwxrwxrwx  1 root root  33 2009-01-20 13:45 initrd.img -> boot/initrd.img-4.2.12-11-generic
lrwxrwxrwx  1 root root  32 2008-11-30 23:29 initrd.img.old -> boot/initrd.img-4.2.12-9-generic
drwxr-xr-x 15 root root 12288 2009-02-04 10:36 lib
drwx------  2 root root 16384 2008-10-04 17:25 lost+found
dr-xr-xr-x 143 root root   0 2009-02-08 17:38 proc
drwxr-xr-x 13 root root 4096 2009-01-14 14:22 root
drwxr-xr-x  2 root root 4096 2009-02-05 16:55 sbin
drwxr-xr-x 12 root root   0 2009-02-08 17:38 sys
drwxrwxrwt 12 root root 61440 2009-02-08 17:09 tmp
drwxr-xr-x 12 root root 4096 2008-10-04 19:57 usr
drwxr-xr-x 15 root root 4096 2008-10-28 15:18 var
lrwxrwxrwx  1 root root  30 2009-01-20 13:45 vmlinuz -> boot/vmlinuz-4.2.12-11-generic
lrwxrwxrwx  1 root root  29 2008-11-30 23:29 vmlinuz.old -> boot/vmlinuz-4.2.12-9-generic

Všechny ukázky příkazového řádku na těchto stránkách by měly bez problémů fungovat v Linuxu a pokud máte správně nastavené prostředí, tak i ve Windows (předchozí ukázka s příkazem ls ve Windows zřejmě fungovat nebude, protože jde o Linuxový systémový příkaz). Pro správnou práci ve Windows budete potřebovat, aby cesta k programům gcc a make byla uvedena v systémové proměnné PATH.


Autor: David Martinek. Poslední modifikace: 24. March 2009. Pokud v tomto dokumentu narazíte na chybu, dejte mi prosím vědět.