next up previous contents
Next: L-systémy Up: Fraktály Previous: Soběpodobnost

Typy fraktálů

Tak, jako v každé vědní disciplíně, i ve fraktální geometrii se po určitém čase začaly rozlišovat jednotlivé typy fraktálů. Toto rozlišení není zavedeno jen kvůli systematičnosti, ale i proto, že jednotlivé typy fraktálů jsou vhodné pro řešení určitého okruhu problémů, které se vyskytují v různých oborech. Také způsob vytváření (generování) se liší podle typu fraktálu. Nejhrubší rozlišení fraktálů je následující:

 

Tisnovsky Pavel
1999-05-30